Suomalaiset eivät kannata Veikkauksen rahapelimonopolia

Parhaiden vuoden 2020 online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Online-kasino #1! Jackpot 1 miljoona euroa!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Valtava määrä pelejä! Välitön voitto!

Tutkimus: Suomalaiset eivät enää kannatta veikkauksen rahamonopolia

Suurempi osa suomalaisista kannattaa kuin vastustaa ajatusta rahapelimonopolin purkamisesta ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä. Asia selviää Bilendi Oy:lta tilatusta tutkimuksesta.

Suomessa on viime aikoina käyty julkista keskustelua Veikkaus Oy:n rahapelimonopolista, pelihaitoista ja rahapelaamisesta yleisellä tasolla. Haluatko tietää, mitä suomalaiset ovat näistä asioista mieltä?

Rahapelien ja pelihaittojen informaatiosivusto Kasino Curt selvitti asian.

Haastattelut tehtiin web-kyselyllä Bilendi Oy:n valtakunnallisesti edustavassa kuluttajapaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 000 henkilöä. Haastattelut tehtiin 20. maaliskuuta – 24. maaliskuuta 2020. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Parhaiden vuoden 2020 online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Online-kasino #1! Jackpot 1 miljoona euroa!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Valtava määrä pelejä! Välitön voitto!

Kyselyyn vastasivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Kyselyssä monet suhtautuvat kysyttyihin asioihin neutraalisti tai eivät osaa sanoa, mitä asiasta ajattelevat. Mielenkiintoisin uutinen on kuitenkin se, että kannatusta Veikkauksen rahapelimonopolin purkamiselle ja lisenssijärjestelmään siirtymiselle on enemmän kuin vastustusta.

Kolme kyselystä esiin nousevaa asiaa:

 • 31 prosenttia haluaa purkaa rahapelimonopolin ja siirtyä lisenssijärjestelmään. Ajatusta vastustaa 27 prosenttia.
 • 34 prosenttia on sitä mieltä, että Veikkaus ei tee riittävästi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi. 33 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että Veikkaus tekee riittävästi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi.
 • 33 prosenttia on sitä mieltä, ettei Veikkauksen pitäisi markkinoida rahapelejä, kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen. 22 prosenttia ei näe ongelmaa siinä, että Veikkaus asemassaan markkinoi pelejään.

Tutkimuksesta löytyy paljon mielenkiintoista tietoa. Vieritä tätä sivustoa alas, niin pääset lukemaan tutkimuksen tulokset.

Tutkimus: Suomalaiset eivät kannata Veikkauksen rahapelimonopolia

Suurempi osa suomalaisista kannattaa kuin vastustaa ajatusta rahapelimonopolin purkamisesta ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä, selviää Bilendi Oy:ltä tilatusta tutkimuksesta.

Suomalaisista 31 prosenttia haluaa purkaa Veikkaus Oy:n rahapelimonopolin ja siirtyä lisenssijärjestelmään. Ajatusta vastustaa 27 prosenttia suomalaisista. Muut eivät osaa sanoa mielipidettään tai suhtautuvat aiheeseen neutraalisti.

Asia selviää rahapelien ja pelihaittojen tietosivuston Kasino Curtin toimeksiannosta tehdystä kyselytutkimuksesta. Haastattelut toteutettiin Bilendi Oy:n valtakunnallisesti edustavassa kuluttajapaneelissa 20. maaliskuuta – 24. maaliskuuta 2020. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 000 täysi-ikäistä suomalaista, ja otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Kasino Curt ( https://kasinocurt.com ) julkaisi nettisivuillaan tulokset, joista näkyy selvästi, miten eri ikäryhmät ajattelevat Veikkaus Oy:n rahapelimonopolista.

18–54-vuotiaista keskimäärin 32 prosenttia haluaa murtaa monopolin, kun taas 23 prosenttia vastustaa monopolin murtamista. 55–75-vuotiaista 27 prosenttia haluaa murtaa monopolin, kun taas 34 prosenttia vastustaa monopolin murtamista.

Myös miesten ja naisten suhtautumisessa rahapelimonopoliin on eroja. Miehistä 38 prosentin mielestä rahamonopoli pitäisi purkaa ja 31 prosenttia on ajatuksesta eri mieltä. Naisten kohdalla puntit ovat melko tasaisesti: 23 prosenttia haluaa purkaa monopolin, 22 prosenttia haluaa säilyttää sen. Läpi tutkimuksen naisissa on enemmän vastaajia, jotka eivät osaa sanoa mielipidettään tai suhtautuvat eri väittämiin neutraalisti.

– Tutkimuksen mukaan suomalaisten kanta Veikkauksen monopoliasemasta näyttää jakautuvan sekä puolesta että vastaan. Tutkimukseen vastanneista 17 prosenttia ei ole pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä ainakin osaltaan voi selittää sitä, ettei kallistu mielipiteessään kumpaakaan ääripäähän, toteaa Bilendi Oy:n Senior Client Service Manager Janne Juntunen.

– Selkeimmin oman mielipiteen ilmaisua helpottaakin tutut ja arjessa kohdatut tilanteet. Pohdittaessa esimerkiksi vuonna 2022 voimaan tulevaa arpajaislakiuudistusta, joka tuo pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamiseen, 40 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että tunnistautumisen pitäisi jo nyt koskea myös ruokakauppoihin sijoitettuja rahapeliautomaatteja, jatkaa Juntunen.

Yksi haastatelluille esitetyistä väitteistä kuului, että ”Kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen, on sallittavaa, että rahapelejä voi tästä huolimatta markkinoida.” Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä oli 22 prosenttia, kun taas täysin tai osittain eri mieltä oli 33 prosenttia.

Suomalaisten mielipiteitä jakaa myös se, miten Veikkauksen tekojen riittävyys nähdään pelihaittojen kitkemisessä: 33 prosenttia on sitä mieltä, että Veikkaus tekee riittävästi työtä haittojen kitkemiseksi, ja 34 prosenttia on sitä mieltä, että ei tee.

Parhaiden vuoden 2020 online-kasinoiden luokitus:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  Online-kasino #1! Jackpot 1 miljoona euroa!

 • JOYCASINO
  JOYCASINO

  Valtava määrä pelejä! Välitön voitto!

Online-kasinoarvostelut 2020

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: